wtorek, 3 maja 2011

Dziś rocznicowo

Dziś mamy piękną rocznicę. Rzadko możemy świętować wydarzenie, które wyprzedziło swoją epokę, a uchwalenie Konstytucji 3 maja takim właśnie było. Oczywiście nasi sąsiedzi, skostniałe feudalne monarchie nie mogły zaakceptować takiego nowatorstwa w naszym państwie. Już wcześniej okrajały nas z ziem, i nadal nie zrezygnowały ze swoich zakusów. Ze wstydem trzeba przyznać, że działo się to z dużym udziałem niektórych z arystokratów polskich. Niestety nie mam polskiej armii z tego okresu (na razie). Mam nadzieję, że na następną rocznicę jakiś oddział wymaluję - wg wzorów z pięknych rycin Karola Lindera. A póki co 2/3 z naszych zaborców: Prusacy i Austriacy młócący się niezmordowanie przez siedem lat z rzędu 1756-63...

Brak komentarzy: