czwartek, 10 lutego 2011

Republika Nowogrodzka

Oligarchowie z Nowogrodu od XII wieku wybierali sobie księcia, którego obowiązkiem było utrzymywanie drużyny w celach obrony granic oraz załóg "griedowych", co było bardzo kosztowne. Żeby jednak książę nie popadł w zbytnie samouwielbienie wybierano na wiecu tzw "posadnika". Utrzymywał on swoją własną drużynę. W hierarchii dowodzenia był zaraz po księciu. Taka dwuwładza poparta wojskiem zapewniała swoistą równowagę polityczną w Republice, co zadowalało kupców.

Brak komentarzy: