czwartek, 10 lutego 2011

Nowogród

Nowogród zbudowali w VIII wieku Słowianie ilmeńscy, którzy wyparli z tych ziem plemiona fińskie. Oprócz tego miasta w odległości do 250 kilometrów powstały także Psków i Ładoga. Miasto to położone było na skrzyżowaniu szlaków wodnych między Bałtykiem i Morzem Czarnym i dzięki temu handel napędzał gospodarkę tego regionu. W 880 roku władca Nowogrodu Oleg opanował Kijów i stał się twórcą zjednoczonego państwa ruskiego. Przeniósł tam stolicę, a Nowogród żył swoim handlowym życiem. W 1136 roku zerwano z fikcyjną władzą książęcą i powołano republikę, bardzo podobną do ówczesnych republik włoskich. Książę był wybierany, a także odwoływany, przez oligarchię kupiecką. Tak było także z Aleksandrem Newskim, który powstrzymał napór krzyżowców. Poniżej milicja nowogrodzka.

Brak komentarzy: