piątek, 28 stycznia 2011

Wyprawa Fryderyka I Barbarossy

Oprócz walk nad Bałtykiem Niemcy zapuścili się też do Ziemi Świętej. W 1189 roku Fryderyk I poprowadził do Syrii przez Bałkany i Azję Mniejszą, armię składającą się z 3000 rycerzy i masy wojsk pieszych. Niestety cesarz utopił się (1190r.) podczas kąpieli w rzece Salef (dziś Gook-su) w armeńskiej Cylicji (dziś Turcja). Dużą część wojska zawróciła do Niemiec a reszta pod wodzą syna cesarza też Fryderyka księcia Szwabii dotarła do Akki. Niemcy wycofali się do domu w roku 1198 - tym razem przepływając Morze Śródziemne. Pozostawili po sobie jedynie zakon krzyżacki w Akce.
Poniżej rycerze niemieccy w marszu przez Bałkany do Syrii.

Brak komentarzy: