wtorek, 8 kwietnia 2014

Kiedy brakuje paliwa/ When the missing fuel/ При недостатке бензина

Oto aprowizacja niemiecka - na przestrzeni dwóch wojen światowych (1/72 - HAT). Gdy brakuje brakuje paliwa wystarczy trawa ...
foliescu/ M.P./ Torgill - wielkie dzięki / Uwe - I haven't find any information (not to mention the illustration :) ) about the Lithuanian jäger