niedziela, 9 marca 2014

Rzeczni piraci z Nowogrodu/ River pirates from Novgorod/ Pечнойе пираты из Новгорода

Nowogród po zatrzymaniu zapędów krzyżowych rycerzy ze Skandynawii i Niemiec poczuł się silnie i bezpiecznie. Daleko na północy nie był niepokojony mongolskimi wyprawami. Nie zaprzątając sobie głowy hołdami składanymi wielkiemu chanowi, rozpoczął łupieżcze wyprawy na południe, na tereny chanatu kazańskiego. Pierwszy raz odnotowano napad piratów - zwanych ' uszkujnikami' - finansowanych przez nowogrodzkich kupców w 1360 roku nad rzeką Kamą. Terroryzowali oni mieszkańców miast leżących w dorzeczu Wołgi do 1409 roku ...
Moi 'uszkujnicy' pochodzą ze Strelca (1/72) ...
Thank Phil :)Brak komentarzy: