piątek, 5 kwietnia 2013

Partyjscy Katafraktowie/ Parthian cataphracts/ Парфянские катафракты

Partyjscy katafraktowie (1/72 - LW). A tu cytat z wikipedii - "gr. κατάφρακτος kataphraktoi – pokryty, osłonięty, opancerzony" żeby wyjaśnić co to za jedni. Rozpędzają się żeby dopaść rzymskich legionistów, którzy zapuścili się w niegościnne tereny należące do dynastii Arsacydów...
Thanks Phil :)

Brak komentarzy: