czwartek, 20 października 2011

Ciężkozbrojni łucznicy trojańscy/ Armored archers of Troy/ Бронированные лучники из Трои

Kolejni żołnierze króla Priama to łucznicy. Zabezpieczeni pancerzem łuskowym, wzorowanym na pancerzach Mitańczyków . Zapewne stanowili pierwsza linię strzelecką w armii Troi, a być może należeli do osobistej gwardii królewskiej. Oczywiście prawda spoczywa w odległej przeszłości przysłonięta tysiącami lat, które upłynęły od czasów walk o Troję VII ...

Brak komentarzy: