wtorek, 27 września 2011

Pospolite ruszenie/ Polish militia/ Польская милиция

Dziś kolejne elementy armii RON do Ogniem i Mieczem. Dwie chorągwie pospolitego ruszenia: bielska i warszawska. Pospolite ruszenie z całego kraju, jako ostateczny sposób obrony ojczyzny, zwołano tylko kilkukrotnie w XVII wieku: w 1621 przeciw Turkom oraz w 1649 i 1651 przeciw Kozakom; w 1655-57 przeciw Szwedom i w 1672 ponownie przeciw Turkom. Różnie to bywało z wartością bojową tych oddziałów. Pod Beresteczkiem w 1651 roku 40 000 żołnierzy pospolitego ruszenia spisało się na medal. W Wielkopolsce w 1655 "masa" szlachecka skapitulowała przed Szwedami. Największą wartość przedstawiały chorągwie z południowo-wschodnich terenów, gdzie nader częste walki sprawiły, że szlachta nabrała wielkiego doświadczenia bojowego ...

Brak komentarzy: