czwartek, 4 sierpnia 2011

Sąsiedzi z zachodniej pustynii/ Neighbours of the western desert

Za zachodnią granicą Egiptu mieszkały plemiona zwane Ribu i Libu. Pojawiają się także nazwy: Tehenu i Temehu. Faraon Menes podporządkował Egiptowi te ludy. Przy okazji ściągnął podczas tej kampanii 12 000 niewolników do swojego państwa. Figury pochodzą z zestawu firmy Caesar Miniatures. Bardzo fajni i wdzięcznie się ich maluje ...

Brak komentarzy: