sobota, 28 maja 2011

Wtopieni w społeczność

Kolejny zestaw nubijskich żołnierzy faraona. Po egipskim ufryzowaniu sklasyfikowałem ich jako wojaków żyjących w Egipcie, pochodzących z branek, jakie urządzali sobie faraonowie na ich rodzinnych terytoriach. Od dziecka żyjący w Egipcie wpasowali się zapewne w tę społeczność i walczyli dla faraona jak cała reszta jego poddanych, choć z pewnością obowiązywały ich odpowiednie do ich statusu społecznego zasady...

Brak komentarzy: