piątek, 8 kwietnia 2011

Prodromoi czyli zwiadowcy Aleksandra

Ta jednostka składała się z Traków zamieszkujących tereny przyłączone do Macedonii przez Filipa. Początkowo uzbrojeni byli w zwykłe włócznie i także długie (xystony), ale jak napisał Sekunda, wkraczając do Azji wszyscy zostali uzbrojeni przez Aleksandra w xystony. Nazywani byli również sarissophoroi.

Brak komentarzy: