piątek, 4 lutego 2011

Persowie i Grecy w Egipcie

Egipt został przyłączony do imperium perskiego przez Kambyzesa w 525 r.p.Ch. W roku 405 Egipcjanie zbuntowali się i zmusili do wycofania Persów. Dopiero grecki generał Mentor z Rodos (starszy brat Memnona) przywrócił władzę perską w Egipcie dla króla Artakserksesa III.

Brak komentarzy: