piątek, 5 listopada 2010

Ruska milicja chłopska

Wielkie armie średniowiecznej Europy nie składały się tylko z rycerzy czy też bojarów. Wielką masę wojska stanowili żołnierze wysłani przez miasta lub też wioski należące do poszczególnych rycerzy (bojarów) czy też duchowieństwa lub prywatne oddziały feudałów, biskupów etc. Poniżej ruscy chłopi wcieleni do wojska. Niektórzy całkiem nieźle wyposażeni: hełm i tarcza; inni tylko z kosami, toporami lub maczugami.

Brak komentarzy: