czwartek, 20 stycznia 2011

Krzyżacy na Bliskim Wschodzie

Już w 1118 niemieccy rycerze założyli pod zwierzchnictwem joannitów hospicjum w Jerozolimie. Upadło wraz ze zdobyciem Jerozolimy przez Saladyna w 1187r. W wielkiej ilości Niemcy pojawili się w Ziemi Świętej podczas trzeciej krucjaty w 1190. Brali udział w dwuletnim oblężeniu Akki. Tam też założyli w 1191r. niemieckie bractwo szpitalne. A w roku 1198, tuż przed opuszczeniem Syrii przez armię nimiecką, utworzono zakon rycerski: Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem. Pierwszym mistrzem został Henryk Walpot. Posiadali potężną twierdzę Montfort zbudowaną w latach 1228/9 przez mistrza Henryka von Salza. Została zniszczona przez Saracenów w 1271 roku. Krzyżacy definitywnie wynieśli się z Ziemi Świętej po upadku Akki w 1291r.

Brak komentarzy: