sobota, 4 grudnia 2010

Ipikrates, czyli pochodzenie sarisy

W 379 r.p.CH. król perski Artakserkses wysłał ekspedycję celem ponownego przyłączenia Egiptu do imperium perskiego. Perski dowódca wyprawy Farnabazus wynajął od Aten generała Ipikratesa. Persowie bardzo cenili sobie greckich najemników, ale niestety tym razem liczba hoplitów dostępnych w miastach greckich była zbyt mała. Ipikrates wpadł na pomysł stworzenia jednostki tańszej (bez kosztownego pancerza), posiadającej wartość bojową równorzędną hoplitom. Wyposażył 12 000 najemników w tarcze mniejsze niż używane przez hoplitów oraz w piki, dłuższe od włóczni hoplitów o połowę ich długości. Król macedoński Filip, walczący z Grekami, wykorzystał ten pomysł, tyle że wydłużył piki dodatkowo o 25%. W ten sposób powstała słynna macedońska sarisa.

Brak komentarzy: