poniedziałek, 20 grudnia 2010

Hypaspiści

Kolejna formacja armii macedońskiej. W języku greckim słowo to oznaczało nosicieli tarcz. Ich pełna nazwa brzmiała: hoi hypaspistoi ton hetairon. Ruszając do Azji Aleksander posiadał 3000 tych żołnierzy podzielonych na sześć oddziałów, a dowodził nimi Nikanor, syn Parmeniona. Jeden z tych oddziałów miał charakter osobistej gwardii królewskiej. Byli słabiej uzbrojeni od falangi, dzięki czemu bardziej mobilni. Często towarzyszyli taktycznym manewrom kawalerii, no i byli niezastąpieni przy zdobywaniu miast.

Brak komentarzy: