środa, 27 czerwca 2012

Świety Związek Czterech Plemion/ The Holy Union of the Four Tribes/ Святой Cоюз Четырех Племен

Słowianie nie byli bezwolnymi ofiarami niemieckiej agresji. Potrafili krwawo się odgryzać. Niestety brak jedności sprawiał, że większość działań kończyła się złupieniem kolonistów niemieckich i powrotem do swoich siedzib i swoich swarów. Wyjątkowa sytuację przyniosło wielkie powstanie Słowian w 983 roku pod wodzą Mściwoja. W 984 roku w miejsce Związku Wieleckiego powstał Święty Związek Czterech Plemion składający się z: Czerezpienian, Doleńców, Chyżan i Redarów. Niestety do władzy doszli kapłani Swarożyca i rozpoczęli rozkład tego tworu "od środka". Niemcom wystarczyło zacierać ręce i czekać...

2 komentarze:

Ray Rousell pisze...

A nice looking unit, very subtle colours.

Phil pisze...

Really nice figs, looking so solid!
Very good work!