czwartek, 31 maja 2012

Sasi wsiadają na konie/ Saxons get on the horses/ Саксы приступают к лошадям

Po wcieleniu Saksonii do swojego państwa Karol Wielki, a później jego następcy próbowali skłonić Sasów do tworzenia oddziałów jazdy. Nie udawało się to, Sasi woleli walkę pieszą. Dodatkowo możnowładcy nie chcieli zbytnio odróżniać się od reszty współplemieńców i "denerwować" ich zbytnim naśladownictwem "frankońskiej mody", tym bardziej, że wielokrotnie wybuchały powstania przeciwko obcej władzy. Dopiero od 919 roku, gdy nad większością krain niemieckich zapanował saski władca Henryk I Ptasznik, elity wsiadły na konie...

1 komentarz:

Ray Rousell pisze...

Looking very nice so far!