sobota, 21 kwietnia 2012

Oficerowie Chrystiana Fryderyka/ Officers Christian Frederik/ Сотрудники Кристианa Фредерикa

Dzisiaj przed pałac królewski zajechali oficerowie. Od lewej strony mamy dowódców następujących regimentów:Nordenfieldske, Sonderfieldske, Telemarkske, Prinz Chrystian Frederiks, Vesterlenske, Bergenhusiske, Norske Livregiment, Akerhusiske, Oplandske i Trondhjemske ...

Brak komentarzy: